Thông Báo Thay Đổi Mặt In Đối Với Nhãn Hàng Long Và Globe

Thông Báo Thay Đổi Mặt In Đối Với Nhãn Hàng Long Và Globe

Nhà sản xuất ắc quy LE LONG Việt Nam thông báo, kể từ tháng 06 năm 2022, hai nhãn ắc quy Long và Globe bắt đầu được in với bản thiết kế mới. Bản in mới gồm 2 ngôn ngữ Tiếng Việt & Tiếng Anh. Mặt in mới sẽ được cập nhật theo tiến độ sản xuất.

Các thay đổi có trên bản in mới:

Bản in mới – Ắc quy Long
Bản in mới – Ắc quy Globe

Trân trọng !