Quy định

Chính Sách Bảo Hành

Đối với khách hàng mua sản phẩm của PHÚ ĐIỆN sẽ được bảo hành tại kho bảo hành của công ty. Các điều khoản sẽ được áp dụng cho toàn bộ các sản phẩm do công ty cung cấp cho quý khách hàng.

Chính Sách Đổi Trả

Chính sách áp dụng cho các trường hợp đáp ứng được các điều kiện của nhà cung cấp sản phẩm.